Erratum Notice in Terms of Section 33 of the MFMA

Erratum Notice in Terms of Section 33  of the MFMA

 
NEW BVM KRAG AF - MOOSA MINI 17092019 FROM 08H00 TO 20H00

NEW BVM KRAG AF - MOOSA MINI 17092019 FROM 08H00 TO 20H00

 
WATERLOO BIBLIOTEEK/LIBRARY, WORCESTER

Neem asseblief kennis dat die praktiese afronding van die nuwe biblioteek nog nie heeltemal afgehandel is nie. Die presiese datum wanneer die biblioteek weer gereed sal wees vir openbare gebruik, kan nog nie bevestig word nie, maar die publiek sla in kennis gestel word hiervan sodra dit moontlik is. Intussen kan gebruikers steeds biblioteekmateriaal inhandig by die biblioteek en is almal meer as welkom om by een van die ander biblioteke in die munisipale area boeke te gaan uitneem.

Please note that practical completion of the Worcester Library upgrade has not been reached yet. The exact date of when the library will be ready for public use, could not be determined yet. We will inform the public as soon as the service will be back to normal. However, members of the public can still hand in their library material at the library and are more than welcome to take out books at any of the other libraries in the municipal area.

 
Herseël van strate / Resurfacing of streets

Details

 
PREPAID ELECTRICITY VENDOR LIST

Complete vendor list

 
Amendment of Spatial Development Framework (Draft)

Detail

 
Stand van BVM damme & waterbesparingsmaatreëls / Levels of BVM dams & water savings measures

Soos op 6 Augustus 2019 / As at 6 August 2019

Vanaf 15 Junie geld vlak 1 waterbesparings vir alle dorpe in BVM. / From 15 June, level 1 water savings measures are applicable to all towns of BVM.

 
BVM Bankbesonderhede / Banking details

Details/Besonderhede

 
Uploading your own water & electricity readings?

Important info / Belangrike inligting

 
Contact numbers
BVM Connect 2018
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com